Ý kiến khách hàng

Phạm Diệu Loan (Hà nội): Sản phẩm của công ty rất tốt, tôi rất hài lòng

Phạm Hải Vân (Đà nẵng): Các phần mềm của công ty đã tích hợp giải quyết tất cả các vấn đề mà người kỹ sư thiết kế cần có. Tôi hy vọng công ty RD ngày càng phát triển và có thêm các phần mềm ứng dụng hữu ích...Trung tâm kiểm định - Sở xây dựng Đà nẵng

Phạm Ngọc Toàn (Hải Phòng): Các phần mềm của công ty đã giải quyết tốt các yêu cầu của công tác thiết kế, tạo năng suất hiệu quả cao cho công ty thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí vật liệu cho chủ đầu tư. Công ty CP tư vấn thiết kế Thiên Hà - Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

Xem tất cả

Kết nối ETABS-RDSUITE-RDCAD



Giới thiệu tính móng băng bằng rdsuite



Thiết kế móng băng bằng ETABS-RDSUITE-RDCAD-ETA



Rdsuite và SAP2000 trong bài toán khung thép tiền chế



RDM - Giới thiệu



RDM - Chức năng cơ bản của RDM



RDM - Giới thiệu tính năng thống kê trên Excel



RDM - Thống kê thép trên lưới Excel



RDM - Tối ưu cắt thép



RDM - Thống kê cấu kiện : Cột, dầm ,móng...



RDM - Thống kê thép bằng block động trong Autocad



RDM - Thống kê thép hình, tấm, bu lông, cáp ứng lực



RDM - Tự động thống kê thép sàn



RDM - Nhập bảng thống kê từ autocad



RDM-SAP2000-RDsuite - Thống kê VL-Kiểm tra ỨSuất khung



RDM-SAP-RDS -TKê VL-KTra ỨSuất khung Zamil cầu trục



Hướng dẫn sử dụng phần mềm móng băng giao nhau rM



Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế móng cọc