Ý kiến khách hàng

Phạm Diệu Loan (Hà nội): Sản phẩm của công ty rất tốt, tôi rất hài lòng

Phạm Hải Vân (Đà nẵng): Các phần mềm của công ty đã tích hợp giải quyết tất cả các vấn đề mà người kỹ sư thiết kế cần có. Tôi hy vọng công ty RD ngày càng phát triển và có thêm các phần mềm ứng dụng hữu ích...Trung tâm kiểm định - Sở xây dựng Đà nẵng

Phạm Ngọc Toàn (Hải Phòng): Các phần mềm của công ty đã giải quyết tốt các yêu cầu của công tác thiết kế, tạo năng suất hiệu quả cao cho công ty thiết kế, tiết kiệm thời gian và chi phí vật liệu cho chủ đầu tư. Công ty CP tư vấn thiết kế Thiên Hà - Tổng công ty CNTT Nam Triệu.

Xem tất cả

Geo5 chính thức phát hành 2 mô đun phần mềm mới trong bộ GE05 FEM về động đất và địa tầng phức tạp

1. Mô đun GEO5 phân tích động đất theo phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) tác dụng trên kết cấu ngầm.

PTHH - Động đất được sử dụng để thực hiện phân tích động lực của các cấu trúc địa kỹ thuật chịu ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển nền dưới tác dụng của động đất. Mô đun cho phép người dùng khai báo gia tốc nền theo dạng hàm lịch sử thời gian hoặc phổ phản ứng. Chương trình đưa ra kết quả là chuyển vị, nội lực, ứng suất và các đại lượng cơ học khác, kết quả được tóm tắt các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Phần mềm cũng sử dụng các phương pháp phân tích động trị riêng để tính toán tần số, chu kỳ dao động có kể đến hệ số cản của vật liệu. Cả hai điều kiện biên cố định và tĩnh đều có thể được thiết lập ở phần chân đáy công trình, lớp đất. Một điểm chú ý đặc biệt là có sự hiệu chỉnh để đạt được độ chính xác từ điều kiện biên cố định và điều kiện biên tự do.

Động đất là một mô đun bổ sung thêm trong bộ phần mềm tính toán địa kỹ thuật GEO5 theo phương pháp phần tử hữu hạn (GEO5-FEM).

Đặc điểm chính:

* Mô hình vật liệu:

- Mô hình đàn hồi tuyến tính. Mô hình Mohr-Coulomb. Mô hình Mohr-Coulomb điều chỉnh. Mô hình Drucker-Prager. Hệ số cản của vật liệu

- Đưa hệ số cản . Hệ số cản gia tốc Rayleigh được phần mềm tính toán tự động hoặc do người dùng xác định. Gia tốc nền:
- Người dùng có thể khai báo gia tốc dưới dạng hàm lịch sử thời gian (Time history). Phần mềm tự tạo phổ gia tốc nền tương thích với tiêu chuẩn Eurocode 8. Điều kiện biên:
- Các điều kiện biên khoá cứng dưới đáy cho các mô hình được tựa trên đất mềm/đá cứng. Điều kiện biên không tác dụng ngược lại (Không gây phản lực ngược lại) cho các mô hình được tựa trên đất /đá.

* Phân tích mô hình:
- Phương pháp trị riêng trong phân tích động được sử dụng để tính tần số và chu kỳ dao động. Phần mềm cũng xác định thành phần khối lượng tham gia dao động theo phương đứng và phương ngang.

Phân tích tính toán động đất có thể xác định trong bất kỳ giai đoạn thi công nào.

2. Mô đun GEO5 về công tác đất có địa tầng phức tạp
Mô đun Công tác đất trong các giai đoạn xây dựng với địa tầng phức tạp. Chương trình cho phép lập mô hình các công trình đắp, đào và tính toán khối lượng của chúng.

Các bài liên quan