Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Những điểm mới trong phiên bản Rdsuite và rdCAD phát hành năm 2021

1. Phần mềm Rdsuite version 23.x

 

- Tính toán nứt theo TCVN 5574-2018

 

- Tính toán võng theo TCVN 5574-2018 và mô hình phần tử hữu hạn, đạt được độ chính xác cao.

 

2. Phần mềm RdCAD version 23.x

 

- Kết nối với Rdsuite để vẽ mặt bằng móng đơn, móng cọc và móng băng.

 

 

- Kết nối đọc MBKC và kết quả thiết kế không chỉ từ Rdsuie mà còn đọc trực tiếp Etabs (API).

 

- Hệ thống liên thông từ mặt bằng cấu kiện, cấu kiện, thống kê cốt thép, tối ưu và cắt thép.

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay