Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Geo5 chính thức phát hành 2 mô đun phần mềm mới trong bộ GE05 FEM về động đất và địa tầng phức tạp

1. Mô đun GEO5 phân tích động đất theo phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) tác dụng trên kết cấu ngầm.

PTHH - Động đất được sử dụng để thực hiện phân tích động lực của các cấu trúc địa kỹ thuật chịu ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển nền dưới tác dụng của động đất. Mô đun cho phép người dùng khai báo gia tốc nền theo dạng hàm lịch sử thời gian hoặc phổ phản ứng. Chương trình đưa ra kết quả là chuyển vị, nội lực, ứng suất và các đại lượng cơ học khác, kết quả được tóm tắt các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Phần mềm cũng sử dụng các phương pháp phân tích động trị riêng để tính toán tần số, chu kỳ dao động có kể đến hệ số cản của vật liệu. Cả hai điều kiện biên cố định và tĩnh đều có thể được thiết lập ở phần chân đáy công trình, lớp đất. Một điểm chú ý đặc biệt là có sự hiệu chỉnh để đạt được độ chính xác từ điều kiện biên cố định và điều kiện biên tự do.

Động đất là một mô đun bổ sung thêm trong bộ phần mềm tính toán địa kỹ thuật GEO5 theo phương pháp phần tử hữu hạn (GEO5-FEM).

Đặc điểm chính:

* Mô hình vật liệu:

- Mô hình đàn hồi tuyến tính. Mô hình Mohr-Coulomb. Mô hình Mohr-Coulomb điều chỉnh. Mô hình Drucker-Prager. Hệ số cản của vật liệu

- Đưa hệ số cản . Hệ số cản gia tốc Rayleigh được phần mềm tính toán tự động hoặc do người dùng xác định. Gia tốc nền:
- Người dùng có thể khai báo gia tốc dưới dạng hàm lịch sử thời gian (Time history). Phần mềm tự tạo phổ gia tốc nền tương thích với tiêu chuẩn Eurocode 8. Điều kiện biên:
- Các điều kiện biên khoá cứng dưới đáy cho các mô hình được tựa trên đất mềm/đá cứng. Điều kiện biên không tác dụng ngược lại (Không gây phản lực ngược lại) cho các mô hình được tựa trên đất /đá.

* Phân tích mô hình:
- Phương pháp trị riêng trong phân tích động được sử dụng để tính tần số và chu kỳ dao động. Phần mềm cũng xác định thành phần khối lượng tham gia dao động theo phương đứng và phương ngang.

Phân tích tính toán động đất có thể xác định trong bất kỳ giai đoạn thi công nào.

2. Mô đun GEO5 về công tác đất có địa tầng phức tạp
Mô đun Công tác đất trong các giai đoạn xây dựng với địa tầng phức tạp. Chương trình cho phép lập mô hình các công trình đắp, đào và tính toán khối lượng của chúng.

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay