Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Ra mắt phiên bản Rdsuite Education.

Nhằm hỗ trợ người dùng làm quen với Rdsuite, hỗ trợ các bạn sinh viên trong khi làm đồ án Kết cấu nhà BTCT, đồ án tốt nghiệp, Công ty Cổ phần công nghệ ra mắt phiên bản Rdsuite Education V8.99. Người dùng có thể tải (downloads) phần mềm tại đây (click here)

 

Phần mềm có một số tính năng cơ bản như sau:

 

1. Kết nối được với các phần mềm SAP2000, ETABS, STAADPRO để tổ hợp nội lực theo TCVN 2727-1995.

2. Tính toán tải trọng gió và động đất theo TCVN lấy kết quả phân tích động lực từ ETABS.

3. Thiết kế Dầm, Cột bằng BTCT theo TCVN 5574-2012.

4. Thiết kế Dầm, Cột, Dàm bằng Thép theo TCVN 5575-2012.

5. Tính sức chịu tải của cọc theo các phương pháp như đất nền, thí nghiệm xuyên.

6. Thiết kế móng đơn tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực.

7. Thiết kế móng cọc, tự động kết nối với SAP2000, ETABS để lấy phản lực , xuất bản vẽ chi tiết cọc và đài cọc.

8. Bài toán móng có thể làm độc lập hoặc kết nối với các phần mềm SAP2000, ETABS.

9. Có thư viện thiết kế phong phú.

Người dùng có thể tải (downloads) phần mềm tại đây (click here)

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay