Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Giáo trình Phân tích thiết kế kết cấu sàn - móng bằng phần mềm SAFE PT

Sau thời gian nghiên cứu và  giảng dạy đào tạo, Công ty CP công nghệ và TVTK xây dựng đã chính thức phát hành sách Phân tích thiết kế sàn - móng bằng phần mềm SAFE PT

Nội dung sách bao gồm:

Tổng quan về phần mềm SAFE PT.

Chương 1: Sử dụng Giao diện của phần mềm SAFE PT.

Chương 2: Hướng dẫn sử dụng SAFE PT từng bước qua các ví dụ.

A. Các ví dụ về móng

- Móng đơn.

- Móng hợp khối.

- Móng băng.

- Móng cọc.

- Móng bè.

B. Ví dụ về sàn.

- Sàn sườn BTCT.

- Sàn phẳng BTCT.

- Sàn BTCT ứng lực trước.

- Võng nứt của dầm sàn.

Đặc biệt trong các ví dụ đề có phần so sánh với phần mèm Rdsuite về kết quả tính nội lực và tiêu chuẩn để giúp độc giả kiểm chứng.

Downloads bìa sách

Downloads giới thiệu về sách

Downloads mục lục

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay