Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Bài báo "Đánh giá kết quả thiết kế cột lệch tâm xiên bằng các phần mềm"

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng - số 8/2011

Bi moment compression columns meet in almost building. Now days in Viet nam, many imported software like SAP2000, ETABS, PROKON... can solve this problems, but upto now in Vietnam there're no research and evaluating their design results. Programming software based on TCVN 356-2005, and compare results with others to assist engineers in design these columns. I. Đặt vấn đề: Cột nén lệch tâm xiên gặp hầu hết trong các công trình, đặc biệt là nhà cao tầng. Trong cột nén lệch tâm xiên, ngoài lực nén, tồn tại cả 2 mô men uốn theo 2 phương của cột.

Hiện nay có rất nhiều các phần mềm nhập khẩu như SAP2000, ETABS, PROKON, STAADPRO có thể thiết kế cột lệch tâm xiên theo các tiêu chuẩn như BS8110, ACI318... Do đó cần thiết cần có sự nghiên cứu đánh giá kết quả thiết kế của các phần mềm này, đồng thời xây dựng mô đun phần mềm thiết kế cột nén lệch tâm xiên (Rdsuite) dựa theo cách tính của tiêu chuẩn BS 8110 phù hợp với TCVN 356-2005, so sánh các kết quả và đưa ra các khuyến cáo khi áp dụng trong thiết kế công trình.

 

II. Xây dựng mô đun phần mềm trong Rdsuite

1. Mô đun vẽ biểu đồ tương tác và kiểm tra khả năng chịu cột dựa theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 356-2005

2. Mô đun tính cột theo phương pháp thực hành

III. Đánh giá kết quả thiết kế cột lệch tâm xiên bằng các phần mềm

1. Chuẩn bị số liệu

2. Tính toán kiểm tra

Sử dụng các phần mềm thông dụng ở Việt nam: Etabs V9.7 ; SAP2000 V14 ; SAP2000V7.42 (CSI) ; Prokon V2.4 ; Rdsuite ( trong đó có mô đun thiết kế cột lêch tâm xiên theo phương pháp thực hành ; mô đun vẽ biểu đồ tương tác và kiểm tra khả năng chịu lực của cột lập theo lý thuyết mục II) để tính toán cho các trường hợp trên.

Kết quả tính toán kiểm tra được trình bày theo bảng

3. Nhận xét:

- Cùng các số liệu đầu vào và tiêu chuẩn thiết kế giống nhau (BS8110), tuy nhiên các phần mềm đang được sử dụng thông dụng như SAP, PROKON...vẫn cho các kết quả thiết kế khác nhau, kể cả các phần mềm của cùng hãng CSI.

- Các kết quả so sánh tương đối (%) của một số trường hợp là lớn, tuy nhiên về tuyệt đối (cm2) không lớn so với thực tế bố trí thép. - Các kết quả thiết kế theo BS8110 của các phần mềm ETABS, SAP2000V14, PROKON so với Rdsuite thiết kế cột theo TCVN 356-2005 là gần nhau (sai số trung bình < 10%). Do đó có thế sử dụng Rdsuite, sap2000v14, etabs v9.7, prokon 2.4 để thiết kế kiểm tra cột nén lệch tâm xiên. Khi thiết kế cột theo tiêu chuẩn BS8110 bằng các phần mềm nhập khẩu cần chú ý quy đổi cường độ vật liệu (fcu, fy) .

- Tính toán bằng sap2000v14, etabs v9.7 theo BS8110 cho kết quả lớn hơn so với rdsuite theo TCVN 356-2005 (sai số mang dấu - ) do đó sử dụng các phần mềm này cho kết quả thiết kế thiên về an toàn. Cần chú ý với tiết diện và cấp tải tương tự trường hợp 5, 15 thiết kế bằng prokon V2.4, cho kết quả nhỏ hơn (trên 15%) so với rdsuite, sap2000v14, etabs v9.7.

- Với một số trường hợp (từ 11-14, 16-17) , kết quả thiết kế bằng SAP2000v742 sai số rất nhiều so với các phần mềm còn lại, cần chú ý khi sử dụng phiên bản này. - Kết quả theo phương pháp tính quy đổi mô men tương đương so với kiểm tra bằng biểu đồ tương tác có thể lớn hơn (thiên về an toàn) hoặc nhỏ hơn (không an toàn). Do đó với các cột quan trọng, nên kiểm tra theo biểu đồ tương tác , có thể sử dụng mô đun này trong Rdsuite.

IV. Kết luận

Cấu kiện cột nén lệch tâm xiên xuất hiện hầu hết trong các công trình và việc tính toán kiểm tra cột đóng vai trò quan trọng. Phương pháp xây dựng mô đun tính toán thiết kế cột nén lệch tâm xiên theo TCVN 356-2005 trong Rdsuite, so sánh các kết quả tính toán thu được với các phần mềm phổ biến như SAP, ETABS...giúp kỹ sư thiết kế không những có được các khuyến cáo khi sử dụng các phần mềm này mà còn có được công cụ hỗ trợ thiết kế với độ tin cậy cao theo TCVN 356-2005.

CHI TIẾT BÀI BÁO - MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRÊN TẠP CHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG SỐ 8/2011

 

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay