Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Tính năng mới của phần mềm Rdsteel phiên bản 2.0

Vui lòng click here để xem phim giới thiệu

 

1. Tự động chất tải: Tĩnh tải, hoạt tải, gió, cầu trục cho khung nhanh chóng.

 

 

 

2. Thiết lập tiết diện dầm, cột, dầm vai trực quan.

 

 

3. Tính toán xà gồ cán nóng và dập nguội - báo cáo chi tiết.

 

 

 

4. Tính toán liên kết dầm vai cho nhà có cầu trục - báo cáo chi tiết.

 

 

 

5. Tính giằng mái và giằng cột bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

 

 

6. Tính cho khung có cột giữa, nhà nhiều tầng.

7. Xuất dữ liệu trực tiếp khung (đã mô hình tải trọng và tạo tổ hợp nội lực) sang Sap 2000 để phân tích nội lực và kiểm tra.

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay