Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Bàn giao phần mềm VRS cho Công ty VSL Việt nam

Trong chương trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD và Công ty VSL Việt nam, ngày 20 tháng 10 năm 2012, Công ty cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD đã viết  và bàn giao mô đun phần mềm VRS - Phần mềm tiện ích bê tông ứng lực trước.

Tính năng chính của phần mềm:

1. Kiểm tra ứng suất cho các giai đoạn buông neo và đưa vào sử dụng. Xác định diện tích thép cần thiết.

2. Xuất bản vẽ tọa độ cáp.

3. Xuất bản vẽ profile của cáp.

4. Thống kê vật liệu chính và phụ.

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay