Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Một số điểm thay đổi trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho công trình QCVN 06 : 2010/BXD

RD xin trân trọng gửi tài liệu về một số điểm thay đổi trongquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho công trình QCVN 06 : 2010/BXD.Tài liệu được biên soạn bởi CÔNG TY CỔ PHẦN A-DESIGN VIỆT NAM.

Trong phần mềm RDsuite v22 đã có phần thiết kế Cột, Dầm, Sàn chịu tải trọng nhiệt độ và sẽ được bổ sung hoàn thiện thêm trong thời gian tới.

1.Một số điểm thay đổi trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho công trình QCVN 06 : 2010/BXD (downloads).

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho công trình QCVN 06 : 2010/BXD (downloads).

 

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay