Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Chính thức ra phiên bản rdCAD v10

Những điểm mới trong phiên bản rdCAD version 10:

Phần chung tạo sự khác biệt lớn

- Không chỉ lấy kết quả thiết kế từ Rdsuite; rdCAD còn có thể đọc và kết nối số liệu từ SAP2000 (v742~V17) và ETABS (v9~v2015) để vẽ mặt bằng kết cấu, mặt bằng móng băng, thể hiện bản vẽ dầm, cột ,sàn, móng băng và dầm móng. Không chỉ dừng ở phần thống kê, phần mềm xuất toàn bộ tiên lượng sang các phần mềm dự toán như ETA, ACCIT, G8.

Xem video với SAP2000

Xem video với  Etabs

Xem video tính và vẽ móng băng từ  Etabs và rdCAD

- Xuất thống kê sang AutoCAD dưới dạng block và người dùng có thể sử dụng LISP do RD cung cấp để chỉnh sửa thống kê trong AutoCAD.

- Bản vẽ song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, theo các tiêu chuẩn TCVN 5574-2012; BS8110, ACI-318....

Xem video

- Xuất bảng thống kê cốt thép ra phần mềm RDM để tối ưu cắt thép.

Phần Dầm

- Thay đổi nhiều cách lựa chọn để ghi chú thép dọc dầm. Bỏ kiểu ghi chú thép dọc ở 2 đầu dầm.

- Thay đổi cách ghi chú thép gia cường.

- Thay đổi cách chọn thép đai và bố trí đai phụ cho dầm bẹt.

- Tự động bố trí thép (lấy kết quả từ Rdsuite - rdCAD, hoặc trực tiếp từ SAP2000, ETABS): Tối ưu hơn và chính xác hơn. Đặc biệt cho cả các dầm vượt nhịp lớn trên 10 m.

- Tính toán đầy đủ các thông số cấu tạo cũng như khả năng chịu lực của dầm, đưa ra những cảnh báo để người dùng khi vẽ có thể kiểm tra được.

- Chỉnh sửa thông số dầm như dầm phụ, gối một cách trực quan theo bảng sau khi đã gán đồ họa.

- Các tiện ích khác như tìm dầm, sắp xếp dầm, bố trí các dầm sơ bộ vào bản vẽ...

Phần Cột

- Lựa chọn nối thép cột ở vị trí bất kỳ.

- Tự động bố trí thép cột tối ưu hơn và chính xác hơn.

- Chỉnh sửa phần thống kê cốt thép .

- Gộp và tách tầng giống nhau...

Phần móng đơn, móng cọc và móng băng

- Nối thép chân cột ở vị trí bất kỳ.

- Điều chỉnh bề dày lớp bê tông lót.

- Điều chỉnh thống kê cốt thép cho móng thứ nhất.

- Điều chỉnh chiều dài bẻ chân thép cột ...

 

Một số hình ảnh của phiên bản mới

 

 

 


 

 


 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay