Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Tính võng và nứt trong Rdsuite

Trong thiết kế kết cấu công trình, phải kiểm tra cấu kiện theo cả trạng thái giới hạn một và hai. Do sử dụng phần mềm , nên hầu hết cấu kiện đảm bảo điều kiện trạng thái giới  hạn thứ nhất. Việc kiểm tra trạng thái giới hạn thứ 2  sau khi đã có bố trí cốt thép thường hay bị bỏ sót (do các phần mềm ít hỗ trợ) và do chủ quan, nên khi thi công hay đưa vào sử dụng, cấu kiện xuất hiện các vết nứt và võng quá giới hạn, ảnh hưởng đến nghiệm thu, sử dụng, mỹ quan ...hoặc có thể phát sinh tải thứ cấp gây nguy hiểm cho kết cấu.

Rdsuite không chỉ thiết kế tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện mà còn kiểm tra võng và nứt theo TCVN 356-2005. Để kiểm tra võng và nứt người dùng làm như sau:

1. Khi mở sơ đồ, khai báo Điều kiện làm việc của kết cấu cũng như cấp chống nứt.

2.  Khi tính toán thiết kế: Khai báo chiều dài nhịp để tính toán võng.

3. Chọn cấu kiện muốn tính toán võng và nứt . Trong form Chi tiết thiết kế, nhập thép cho cấu kiện tại 3 vị trí: đầu, giữa cuối.

4. Xem kết quả tính võng và nứt. Xuất các báo cáo chi tiết

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay