Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Thiết kế hệ móng đồng thời bằng phần mềm rdsuite

Khi thiết kế hệ thống móng, thường thì chỉ xét móng chọn riêng rẽ mà cho là nguy hiểm nhất và từ đó áp dụng cho các chân cột tương tự. Cách làm như vậy trong một số trường hợp thiên về an toàn, tuy nhiên không phản ánh đúng sự làm việc của cả hệ móng khi có cột lệch tâm và không xét được và phân tích và thiết được vai trò của hệ giằng móng (đà kiềng) trong việc phân phối lại nội lực trong hệ.

Rdsuite trợ giúp việc phân tích , thiết kế cả hệ móng bao gồm móng đơn, móng cọc, móng hợp khối và hệ giằng móng cùng làm việc với nhau. Để thực hiện bài toán này người dùng làm theo các bước như sau:

1. Nhập sơ đồ hệ móng trực tiếp từ hệ lưới, tạo chân cột, tạo dầm móng từ giao diện của phần mềm hoặc lấy sơ đồ từ các phần mềm SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS...

2. Khai báo địa chất .

3. Khai báo tiết diện (nếu trong sơ đồ có móng cọc).

4. Thiết kế sơ bộ. Nếu các móng gần nhau có thể gộp lại với nhau thành móng hợp khối.

5. Thiết kế và kiểm tra móng theo PTHH.

6. Thiết kế hệ dầm móng (đà kiềng)

7. Xác nhận kết quả, in ấn xuất báo cáo và bản vẽ qua rdCAD

Dưới đây là các hình ảnh phân tích 1 hệ gồm móng đơn, móng cọc, móng băng, móng cọc hợp khối

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay