Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

RDSuite V19 - Biểu đồ tương tác Cột Bê tông cốt thép ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn Châu Âu EC2

1. Tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện chịu nhiệt độ cao (do cháy nổ)Khi xảy ra cháy, bê tông và cốt thép bị nung nóng và các tính chất cơ lý của chúng đều bị suy giảm. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm giảm khả năng chịu lực của cột cũng như của toàn bộ công trình. Dựa trên các nguyên tắc chung về phân tích khả năng chịu lực của cột ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn châu Âu EC2. Ứng xử của bê tông và cốt thép cũng như sự phân bố của nhiệt độ trong tiết diện cột khi bị nung nóng được phân tích và số hóa. RDSuite v19 xây dựng tính năng tính toán khả năng chịu lực của cột bằng đồ tương tác của cột tại các thời điểm của vụ cháy khác nhau như: 30, 60, 90, 120,150, 180, 210, 240.

2. Tính toán hệ số nén của Cột theo TCVN 9386-2012 (EC8)


3. Kiểm tra chuyển vị đỉnh và chuyển vị tương đối dưới tác dụng của Gió và Động đất

 

 

4. Tính toán các chỉ tiêu trọng lượng thể tích bê tông / m2 , trọng lượng thép / m2 sàn nhằm đánh giá sự hợp lý trong thiết kế

5. Tăng tốc độ xử lý nhờ đọc tệp tin $ET và XLS từ ETABS

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay