Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Phiên bản Rdsuite 27.8 với tính năng tính toán thiết kế sàn từ ETABS API

Tính năng này là miếng ghép hoàn hảo cuối cùng trong phần mềm Rdsutie. Như vậy chỉ cần 1 mô hình bên Etabs, bạn có thể có tất cả thiết kế móng, thiết kế móng thân làm việc đồng thời, thiết kế dầm, cột sàn, khung BTCT, kết cấu thép, dầm sàn ứng lực trước.

Dưới đây là một số hình ảnh về tính năng thiết kế sàn trong RDSuite 27.8:

- Thiết kế dải sàn theo TCVN 5574-2018: Tính toán cốt thép, kiểm tra nứt và võng của dải sàn:

 

- Thiết kế dải sàn theo TCVN 5574-2018: Tính toán cốt thép, kiểm tra nứt và võng của dải sàn

 

- Xuất Excel kết quả thiết kế dải sàn:

 

 

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay