Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Chính thức phát hành RDCad v20 với nhiều tính năng mới

1. Đọc kết quả tính toán từ RDSuite dạng file .XLS

 

RDCad v20 bổ sung thêm cách đọc từ file .xls giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu đồng thời dễ dàng để chỉnh sửa.

 

2. Đọc kết quả thiết kế từ Etabs

 

RDCad v20 hỗ trợ đọc trực tiếp thông tin mô hình và kết quả thiết kế từ Etabs thông qua file .$et

 

3. Chỉnh sửa bố trí cốt thép dầm trên mặt bằng hiển thị thép dầm liên tục.

 

RDCad v20 cho phép tùy chỉnh bố trí thép dầm trực tiếp trên mặt bằng một cách trực quan. Sự thay đổi của 1 cấu kiện dầm sẽ được cập nhật cho toàn bộ các dầm khác cùng tên (nhóm).

4. Chỉnh sửa bố trí cốt thép cột trên mặt bằng hiển thị thép cột.

RDCad v20 cho phép tùy chỉnh bố trí thép cột trực tiếp trên mặt bằng một cách trực quan. Sự thay đổi của 1 cấu kiện cột sẽ được cập nhật cho toàn bộ các cột khác cùng tên.

 

 

5. Kết nối với phần mềm Kata Pro

 

RDCad v20 hỗ trợ xuất dữ liệu ra phần mềmKata Pro để triển khai bản vẽ Shop drawing.

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay