Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Giới thiệu mô đun phân tích thiết kế tường chắn đất.

Sau thời gian nghiên cứu và phát triển, Công ty CP công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD đã xây dựng thành công mô đun phần mềm phân tích thiết kế tường chắn đất trọng lực và tường chắn đất mềm (bản góc). Kết quả phần mềm đã được so sánh và kiểm chứng với các phần mềm GEO5, PROKON...và đã được ứng dụng để phân tích thiết kế một số công trình thực tế.

Một số tính năng chính của phần mềm như sau:

 

I. Phân tích thiết kế tường chắn trọng lực (kè cứng)

1. Nhập số liệu địa chất theo hệ thống quản lý chung của rdsuite (Nhập trực tiếp, nhập từ thư viện).

2. Tự tính các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất đắp và cho phép người dùng điều chỉnh.

3. Hình dạng tường cho 3 loại: lưng thẳng, dốc thuận và dốc nghịch.

4. Mái đất bạt góc a và mặt đất có thể phẳng và hay nghiêng.

5. Kè có thể là kè đá hay kè bê tông.

6. Tải trọng: Ngoài các dạng áp lực (chủ động, bị động, áp lực thủy tĩnh...) do phần mềm tính, người dùng còn có thể nhập các tải trọng phân bố đều, tập trung trên mái đất và tải trọng động đất, tải trọng do ảnh hưởng của nước mưa...

Phân tích

1. Tự động tính toán hệ số an toàn

2. Tính toán áp lực chủ động, áp lực bị động, áp lực nước, các áp lực do phụ tải gây ra lên thân tường theo nhiều lý thuyết và phương pháp khác nhau như Coulomb, Rankin, Xoklopvski, Bishop, Fellniuos .

3. Kiểm tra ổn định lật của tường.

4. Kiểm tra ổn định trượt của tường.

5. Kiểm tra ổn định trượt sâu của tường.

6. Kiểm tra ứng suất kéo và nén trong thân tường.

7. Kiểm tra cường độ đất đáy tường.

8. Tính toán lún của tường.

 

 

II. Phân tích thiết kế tường chắn bản góc (tường chắn mềm)

1. Nhập số liệu địa chất theo hệ thống quản lý chung của rdsuite (Nhập trực tiếp, nhập từ thư viện).

2. Tự tính các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất đắp và cho phép người dùng điều chỉnh.

3. Hình dạng tường cho 2 loại: Tường chắn giữ (retain wall) như thành bề ngầm, tường hầm conson giữ đất hoặc tường bản móng (base wall) như bể ngầm có nắp toàn khối hoặc tường tầng hầm.

4. Tải trọng tác động lên tường: có thể nhập thêm các loại phụ  tải tập trung và phân bố ở phía trên.

Phân tích

1. Xác định tải trọng tác dụng lên tường: áp lực chủ động, áp lực bị động, áp lực nước, áp lực do phụ tải.

2. Tính toán nội lực trong hệ theo phương pháp Phần tử hữu hạn.

3. Kiểm tra ổn định lật và trượt của tường.

4. Thiết kế bản móng, xác định diện tích thép bố trí đảm bảo chịu uốn, chịu cắt và bề rộng khe nứt.

5. Thiết kế thân tường, xác định diện tích thép bố trí đảm bảo chịu uốn, chịu cắt và bề rộng khe nứt.

6. Xuất bản vẽ thi công tường: bố trí cốt thép và thống kê thép trong tường.

 

 

 

III. Kết nối phần tính móng của Rdsuite.

Trong trường hợp ứng suất đáy móng lớn hơn cường độ đất đáy móng, có thể kết nối với mô đun thiết kế móng cọc của rdsuite để thiết kế móng cọc dưới kè. Phần mềm sẽ:

1. Bố trí cọc dưới kè cho phù hợp với kích thước đáy kè.

2. Kiểm tra phản lực dưới kè với khả năng chịu kéo và nén của cọc.

3. Kiểm tra khả năng chịu uốn và chọc thủng của đế kè.

4. Dự báo lún của kè.

IV. So sánh kết quả với các phần mềm địa kỹ thuật.

1. So sánh tính toán áp lực chủ động với Prokon

2. So sánh hệ số ổn định trượt sâu theo Bishop

 

Nhân dịp ra mắt mô đun phân tích tường chắn đất và kè, chúng tôi có cơ chế khuyến mãi cho người dùng như sau:

1. Khách hàng mua mới rdsuite: Sẽ được khuyến mãi mô đun thiết kế tường chắn đất, mô đun tính sàn ứng lực theo phương pháp khung tương đương.

2. Khách hàng nâng cấp rdsuite thêm mô đun phân tích thiết kế tường, sàn ứng lực: 6.000.000 đồng.

3. Khách hàng mua mới mô đun tính tường chắn đất: Giá 8.000.000 đồng.

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay