Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Ra mắt phiên bản Rdsuite 8.8 bổ sung thêm báo cáo chi tiết sức chịu tải của cọc, tự động tính góc ma sát cho mẫu đất không biến dạng...

Điểm mới trong phiên bản này là khả năng nhập số liệu đồ họa cho cả hệ thống móng. Ngoài ra phần mềm còn xuất các báo cáo chi tiết sức chịu tải của cọc theo các phương pháp như Phục lục A, B của tiêu chuẩn TCVN 205-1998, Myerhoff...Trong phiên bản này phần mềm còn có thể tự xác định một số chỉ tiêu cơ lý từ số liệu xuyên tiêu chuẩn (thí nghiệm khi mẫu đất không biến dạng)...Đặc biệt phần mềm đã kể đến yếu tố nước ngầm trong  phần tính toán móng đơn và sức chịu tải của cọc. Ngoài ra trong phiên bản này còn sửa lỗi phát sinh khi tổ hợp phản lực từ SAP2000 các version từ SAP8 đến SAP14

A. MÔĐUN RDS

1. Phân tích các dạng dao động theo X, theo Y, xoắn XY. Tương tác với người dùng để điều chỉnh các thông số động lực kết cấu.Vẽ dạng dao động X, Y trực quan.

2. Hiển thị thông số chi tiết của phần tử.

3. Vẽ bểu đồ bao nội lực của cấu kiện.

4. Thư viện thiết kế cấu kiện với nhiều cấu kiện và mặt cắt đồng thời. Xuất kết quả ra Excel.

5. Chỉnh sửa một số lỗi phát sinh khi tính tải trọng động đất theo TCVN 375-2006 bằng phương pháp phổ....

6. Hiển thị hệ lưới thuận tiện quan sát

B. MÔĐUN RDF

1. Tính toán móng đơn, móng cọc, móng băng, móc cọc vữa theo phương pháp quy phạm và đồng thời (PTHH).

2. Tính sức chịu tải của cọc theo nhiều phương pháp khác nhau.

3. Tính các chỉ tiêu cơ lý của đất khi không lấy được mẫu nguyên dạng.

4. Tương tác với người dùng trong thiết kế kiểm tra cấu kiện móng. Người dùng có thể nhập kích thước móng, sơ đồ móng từ AutoCAD, thư viện của phần mềm. Xuất báo cáo chi tiết sức chịu tải của cọc, thiết kế kiểm tra móng ra file Excel.

5. Có thể đọc số liệu từ các phần mềm như Vinasas, MCW, MDW...

6. Sửa lỗi tổ hợp phản lực khi đầu vào là SAP2000 v11-14

7. Nhập sơ đồ móng đồ họa từ hệ lưới trục (khi chạy bài toán riêng)

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay