Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Một số tính năng mới của phần mềm thống kê và tối ưu cắt cốt thép

1. Giao diện thêm cấu trúc hiển thị theo cây (tree -view) thuận tiện cho người dùng.

 

 

2. Cập nhật các tính năng tối ưu cắt thép, thư viện thống kê tự động cũng như kết nối sang RD và các phần mềm tính khác.

 

 

3. Phần tói ưu cắt cốt thép sau khi áp dụng trong thực tế thi công cắt thép tại nhiều công trường có những điểm mới sau:

a) Cho phép lựa chọn bảng thống kê, đường kính muốn cắt làm tăng tốc độ tính toán cũng như theo đúng yêu cầu của người dùng.

b) Tăng tốc độ tính toán chỉ trong vài phút cho vài nghìn thanh thép.

c) Hiển thị kết quả một cách trực quan dễ dàng cho việc cắt thép

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay