Rdsuite phiên bản 23 là một giải pháp toàn diện và chuyên nghiệp trong phân tích thiết kế và kiểm tra kết cấu. Rdsuite tính toán hệ móng (gồm nhiều móng đơn, móng cọc, móng băng, móng có nhiều cột, giằng móng trong mặt bằng móng...), tường chắn đất theo PP đồng thời và PTHH, xác định tải trọng động đất, gió tĩnh, thành phần động của gió, thiết kế kiểm tra dầm, cột , sàn , sàn ứng lực, vách, lõi, chi tiết liên kết theo TCVN và một số TC hiện đại...lấy kết quả  nội lực  và phân tích động lực từ các phần mềm kết cấu nổi tiếng như SAP2000, ETABS, STAADPRO, RDSAS....

[ Chi tiết...]

Sản phẩm phần mềm

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau..

Bộ phần mềm nổi tiếng của hãng CSI thuộc Đại học Bekerley (Mỹ) bao gồm các phần mềm: thiết kế nhà cao tầng ETABS; sàn và móng SAFE; SAP2000...

 

Đối tác và khách hàng

Tư vấn xây dựng

Chính thức phát hành Rdsteel v8

Hòa cùng không khí xuân, với các phiên bản mới của phần mềm Rdsuite, phần mềm BTCT trên thiết bị RDC-L; phần mềm tự động hóa thiết kế, xuất bản vẽ và dự toán kết cấu khung thép tiền chế Rdsteel phiên bản 8 cũng đã  chính thức được phát hành.

 

Các tính năng mới và đặc biệt ở phần mềm:

 

1. Phân tích thiết kế hệ giằng cột, hệ giằng mái

 

- Khởi tạo nhiều thanh chống dọc cột, dàn chống dọc cột

 

- Thêm hệ giằng cổng

 

2. Thêm sườn gia cường, bổ xung bản vẽ khung chi tết

 

3. Tùy chọn thay đổi chiều dài tính toán cấu kiện

 

4. Thư viện vẽ và thống kê cấu kiện

 

5. Thêm các hệ dàn phân nhỏ trong phần tính toán dàn mái

 

Một số hình ảnh của phần mềm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan

[Chi tiết]
Chat hỗ trợ
Chat ngay